Polityka prywatności

Niniejsza  polityka  prywatności  określa  zasady  gromadzenia,  przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych  użytkowników strony internetowej  www.sde.pl prowadzonej przez  SDE GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 198, 04-987 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000624027.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§1Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator: MEDIA ENTERTAIMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 198, 04-987 Warszawa, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Strona – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.sde.pl.
 3. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 4. Użytkownik – oznacza osobę, która korzysta ze strony

§2Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy oraz zakładka Kontakt.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi używane będą w celu skontaktowania się z Użytkownikiem.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. W celu zabezpieczenia danych Użytkownika Administrator stosuje odpowiednie fizyczne, technologiczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystywaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa powierzonych mu danych osobowych.
 6. Administrator danych zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych osobowych i nie przekazywania ich jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

§3Pliki Cookies

 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka). Pliki Cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji, tzw. Cookies sesyjne. Istnieją również pliki Cookies, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty na Stronie, są to tzw. pliki Cookies stałe. Użytkownik może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.
 2. Pliki Cookies są wykorzystywane w następujących celach:
 • dostosowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik Strony, korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 1. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki.

§4Inne technologie śledzące działania Użytkownika

 1. Administrator informuje, iż podczas korzystania ze Strony mogę być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:
 • adres IP przypisany do komputera – w celu prowadzenia statystyk strony,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony,
 • piksel konwersji Facebook – w celu zarządzania reklamami na Facebook oraz prowadzenia działań remarketingowych.
 1. Zbierane dane wskazane w ust.1 są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na urządzeniu końcowym użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych.

§5Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: SDE GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 198, 04-987 Warszawa
 3. Data ostatniej modyfikacji: 1 maja 2020.